Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

پیش گفتار01

خواننده گرامی،

مهاجر عزیز،
 

ورود شما را به لونبورگ و حومه خوش آمد می گوییم!

با ورود به این منطقه تغییرات زیادی در انتظار شما هستند. از فرآیند های اداری گرفته تا وضع زندگی، مدرسه اجباری یا نیاز به مشاوره در موارد دیگر – ما می خواهیم شما را به بهترین شکل برای زندگی در محله جدیدتان آماده نماییم و در برداشتن اولین گام ها شما را پشتیبانی کنیم. همکاران دفتر آموزش و همسان سازی در لونبورگ تحقیق کرده و هر آن چه که مهاجران لازم است بدانند و هر آن چه می تواند به آن ها کمک کند را جمع آوری نموده اند. این راهنما که دست دارید، به عنوان راهنمای اولیه برای تسهیل ورود به زندگی در آلمان و پیش از همه در منطقه ما، در نظر گرفته شده است. 

در راهنمای ما اطلاعات مفید فراوانی در مورد زندگی و ساختار های محلی را خواهید یافت. به علاوه برای شما مراکزی را نام می بریم که می توانید به سرعت در صورت نیاز از آن ها کمک بگیرید. هم زمان از شما می خواهیم که این راهنما را با دقت بخوانید و به نکات آن توجه نمایید تا امکان همزیستی مسالمت آمیز و با احترام همه شهروندان –فارغ از ملیت و نژاد- فراهم شود.

شهروندان ما به مبانی مهمی پایبندند که برای انسان ها آزادی، ایمنی و شانس های فراوان برای موفقیت در زندگی را فراهم می کنندو مراکز مشاوره ما، ادارات و موسسات در لونبورگ و حومه، و در مناطق مجاور، بر این فرض هستند که همه این مبانی را رعایت می نمایند.

 ما برای شما آرزوی بهترین ها و شروعی خوب در لونبورگ و حومه آن را داریم!

 

با احترام

Manfred Nahrstedt

فرماندار

فرمانداری لونبورگ

 

Ulrich Mädge

شهردار

شهر لونبورگ