Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

03 در آلمان خیلی چیزها متفاوتند

در ادامه توصیه هایی آورده شده که برقراری ارتباط و برخورد با دیگران را در آلمان برای شما آسان نموده و به شما کمک می کند تا از  سوء تفاهم بین فرهنگی جلوگیری کنید.

در آلمان همه باهم مستقیما و بسیار روشن و آشکارا ارتباط برقرار می کنند. این بدان معناست که دشواری ها، مشکلات وانتقادات آشکارا اما مودبانه بیان می شوند تا یک راه حل مشترک پیدا شود. این تنها از طریق شفافیت و صداقت در هر دو طرف امکان پذیر است. حرف گفته شده اعتبار دارد. اظهارات مبهم یا نادرست، سکوت یا اشارات اغلب درک نشده و غیر مودبانه تلقی می شوند. این ها ممکن است منجر به مشکلات برای شما شوند. به هر حال این باعث از دست رفتن وجهه شما نمی شود. در آلمان انتظار می رود که هر کس، چه مرد و چه زن، از طرف خود و در دفاع از خود صحبت کند. این یک حق و گاهی حتی یک اجبار است.

در آلمان معمولا باید برای دریافت مشاوره یا درمان از قبل وقت بگیرید برای مثال جهت مراجعه به یک اداره دولتی. وقت گرفته شده همیشه الزام آور بوده و باید رعایت شود. این بدان معناست که اگر برایتان امکان حضور در وقت گرفته شده وجود ندارد باید آن را به موقع لغو کنید.  به علاوه حضور به موقع بر سر قرار، مهم است. لذا ادب حکم می کند که اگر دیر می رسید، با تماسی کوتاه اطلاع دهید.

در آلمان زنان و مردان برابرند، و با آن ها یکسان برخورد می شود. این قانون اجتماعی برای افرادی که از کشورهای دیگر نیز به این جا مهاجرت نموده اند صادق است. لذا ممکن است فرد پاسخگوی شما زن یا مرد باشد. زنان حق و توانایی این را دارند که به مردان مشاوره دهند یا در مورد آن ها اتخاذ تصمیم نمایند. بر عکس مردان خانواده باید قبول کنند که مردی به همسر یا دختران شان مشاوره دهد و یا این که آن ها برای خود تصمیم بگیرند.

دختران و پسران در کلاس درس با هم حاضر می شوند و با آن ها یکسان برخورد می شود. آن ها در تمام فعالیت های مدرسه ای باهم شرکت می کنند.

والدین مهم ترین همراهان آموزشی معلمان هستند. آن ها حق نظر دادن دارند. در مدارس و کودکستان ها به والدین در جلسات اولیا و مربیان اجازه مطرح کردن سوالات و پیشنهادات شان داده می شود. در صورت بروز مشکلات باید والدین و معلم بلافاصله با هم صحبت کرده و راه حلی بیابند.