Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

سکونت

یافتن منزل مناسب در شهر لونبورگ آسان نیست. در مناطق حومه شهر این شانس تان برای یافتن خانه ای با قیمت و اندازه مناسب برای شما و خانواده تان بیش تر است. در توابع بسیار کوچک هم زیر ساخت ها کامل هستند: کودکستان و مدرسه، زمین بازی، برنامه های تفریحی و ورزشی، درمان گاه و مراکز خرید در دسترس قرار دارند. با استفاده از اتوبوس های شهری می توانید بدون خودروی شخصی و سریع و راحت به شهر لونبورگ بروید. بلیط اتوبوس حتی برای کودکان جهت تحصیل در مدارس داخل شهر، رایگان است. از آن جا که امکانات در حومه شهر لونبورگ بسیار خوب هستند، بسیاری از خانواده های جوان برای زندگی این مناطق را انتخاب می نمایند. به علاوه مردم روستا راحت تر از شهر، که همه چیز در آن ناشناس تر است، با دیگران ارتباط برقرار می نمایند. این موضوع به ویژه شامل والدین و فرزندان شان می شود. لذا برای خانواده های مهاجر سکونت در مناطق حومه ای شهر بسیار توصیه می شود.