Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

خرید

در شهر و حومه لونبورگ مراکز فراوان اجتماعی و وابسته به کلیسا وجود دارند که میتوان در آن ها لباس، بوت، اسباب بازی یا وسایل خانه را به قیمت کم یا با پرداخت صدقه تهیه نمایید. ساعات مراجعه این مراکز متفاوت است، لذا توصیه میشود از قبل از طریق انترنیت یا تلیفون در این باره اطلاع حاصل نمایید.