Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

ورزش، تفریح و فرهنگ

برای شرکت در تفریحات به صورت مشترک با دیگران در آلمان، کودکان و بزرگسالان عضو کلوب ها و گروه های ورزشی میشوند. چه مایل به ورزش دسته جمعی و چه نواختن موسیقی باشید: نه تنها در شهر بلکه در حومه هم برنامه های وجود دارند که در آنها مردم با علایق مشترک دور هم جمع میشوند. شما نیز صمیمانه به شرکت در این برنامه ها دعوت میشو