Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

اداره خدمات اجتماعی

پس از مراجعه به اداره مهاجرت باید در صورتی که خود درآمدی ندارید و یا هنوز کاری نیافته اید، درخواست هایی به اداره خدمات اجتماعی تحویل بدهید. به همراه همکاران اداره خدمات اجتماعی یک برگه سوال در مورد نحوه ورودتان را پر نموده و سپس درخواست دریافت خدمات قانون خدمات اجتماعی پناهجویان را بدهید.

وجود تمام مدارک لازم بررسی می شود. لطفا توجه کنید که این مدارک را برای خود و خانواده تان در اداره خدمات اجتماعی به همراه داشته باشید:

  • کارت شناسایی که توسط اداره مهاجرت صادر شده است
  • برگه ثبت محل سکونت از اداره ثبت نام شهروندان
  • کارت شناسایی موطن از اداره پذیرش استان ( فقط در صورتی که از اداره پذیرش استان براونشویگ می آیید)

شما اطلاعاتی در مورد خدمات درمانی و در مورد نحوه دسترسی به خدمات پزشکی دریافت خواهید نمود. با کمال میل می توانید سوالات خود را این جا بپرسید.

اداره خدمات اجتماعی لونبورگ، زمانی که در شهر لونبورگ زندگی کنید، اداره مسوول شماست. اگر در منطقه ای دیگر از حومه لونبورگ زندگی می کند به اداره خدمات اجتماعی منطقه خود مراجعه نمایید:

اداره خدمات اجتماعی شهر لونبورگ

خدمات قانون خدمات اجتماعی پناهندگان
Klosterhof, Eingang U
 21335
لونبورگ
تلفن:  04131/ 3093593
www.hansestadtlueneburg.de

ساعات مراجعه: دوشنبه و چهارشنبه 8:30 تا 11:30،

پنج شنبه 13:00 تا 16:00

اداره خدمات اجتماعی حومه لونبورگ

Auf dem Michaeliskloster 4

کارگروه خدمات اجتماعی و هزینه معاش

ساختمان 2، ورودی H، طبقه 1

21335  لونبرگ

تلفن: 04131/ 26-1526

www.landkreis-lueneburg.de

ساعات مراجعه: دوشنبه، چهارشنبه، جمعه 8:30 تا 11:30