Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

مشاور محلی شما در منطقه

مشاور محلی به عنوان کارمند خدمات اجتماعی اولین محل مراجعه پناهجویان برای تمام سوالات در منطقه است. اگر شما در یکی از اقامت گاه های جمعی در شهر ساکن شده اید، می توانید مشاور اجتماعی خود را در محل اقامت خود بیابید. به ویژه در مورد تماس با اداره پذیرش اولیه استان (LAB) یا پست اداری می توانید به این فرد مراجعه نمایید. وی شما را در صورت تمایل در فهم و نگارش متون و رعایت مهلت ها پشتیبانی می نماید. با این حال مسوولیت این که به نامه ها در مهلت مقرر عکس العمل نشان دهید تنها بر عهده خود شما خواهد بود. لذا فهم محتوای تمام نامه هایی که دریافت می نمایید بسیار حایز اهمیت است. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که نتوانید برخی مهلت ها را رعایت نمایید، که می تواند به ضرر شما تمام شود.

مشاور شما در روز ورود به شما معرفی می شود.  از این زمان به بعد وی عملا برای تمام سوالات شما در منطقه اولین مرجع است. مشاورتان به شما کمک می کند که به خوبی در محل زندگی تان جا بیفتید و در تمام موارد تا جای ممکن به شما کمک می کند. به علاوه وی به شما در مورد ساعات مراجعه اش و بهترین راه های تماس با وی اطلاع رسانی می نماید. مشاور توسط داوطلبانی که به وی برای یافتن ارتباطات در منطقه کمک نموده و شما را همراهی می کنند، پشتیبانی می شود. در این میان مهاجرانی نیز وجود دارند که به خوبی در آلمان جا افتاده اند و زبان آلمانی را به خوبی آموخته اند، به شکلی که می توانند نقش مترجم را برای شما ایفا کنند. برای پشتیبانی بهتر از شما در مورد موارد خاص، مشاورتان متخصصینی را از موسسات دیگر به یاری خواهد خواند. برای این کار لازم است که شما به وی برای استفاده از اطلاعات شخصی تان، جهت کسب اطلاعات مهم برای شما، وکالت بدهید.

در این هفته های اول یک جلسه مشاوره فشرده با مشاور خود و در صورت نیاز با حضور یک مترجم خواهید داشت. شما در این جلسه به همراه هم یک پرسش نامه بیوگرافی و یک برگه از توانایی ها و مهارت هایتان را پر خواهید نمود. این اطلاعات به مشاورتان برای یافتن موقعیت های مناسب برای شما کمک می کند:  کجا می توانید کلاس زبان بیابید؟ کجا می توانید کار پیدا کنید؟ چه مدرسه ای برای کودکان شما مناسب است؟ چه امکانات تفریحی در محل اسکان شما وجود دارد؟ کجا می توانید در مراسم مذهبی شرکت کنید؟ از این جلسه برای پرسیدن تمام سوالات تان استفاده نمایید، تا شروعی خوب در محل زندگی جدیدتان داشته باشید.

توصیه مهم: مشاور شما نمی تواند به سوالات حقوقی در مورد فرآیند پناهندگی پاسخ دهد. در این موارد تنها می توانید به اداره ملی مهاجرت و پناهندگی مراجعه کنید. به بخش مشاوره حقوقی در انتهای این فصل مراجعه نمایید.