Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

پروژه های داوطلبانه برای حمایت از مهاجران

اگر در شهر یا یکی از توابع آن اسکان داده شده اید، می توانید از حمایت شهروندان داوطلب بهره مند شوید. تقریبا در تمام مناطق پروژه خوش آمد گویی داوطلبانه وجود دارد که امکانات فراوانی را برای مهاجران در بر می گیرد.

هدف این داوطلبان این است که به شما در خانه جدیدتان خوش آمد بگویند و ارتباط مناسبی را بین شما و ساکنین منطقه برقرار نمایند. برای این منظور این شهروندان برای شما کلاس های زبان برگزار می نمایند و شما را در ادارات، مدرسه و کودکستان یا مطب پزشک همراهی می نمایند. بقیه شما را در شکل دادن زندگی روزمره و جهت گیری اولیه کمک نموده و برنامه های جمعی و جشن ها را مدیریت می نمایند و پدرخواندگی را بر عهده می گیرند. تمام این افراد به صورت داوطلبانه و افتخاری کار نموده و توقع دریافت هیچ وجهی را ندارندو مشاور شما ارتباط تان را با داوطلبان محلی برقرار می نماید.

در شهر لونبورگ برنامه های داوطلبانه در اقامت گاه های مختلف با ساختارهای داوطلبانه موجود در موسسات و پروژه های خیریه هماهنگ می شوند.

شهر لونبورگ

بخش اجتماعی و آموزش، کارگروه 5

Martin Boeing

Klosterhof Eingang T

لونبورگ

martin.boeing@stadt.lueneburg.de

تلفن: 04131/ 309-3344

مثالی از کمک های شهر لونبورگ برنامه خوش آمد گویی  amikeko لونبورگ با امکانات مشاوره ای اش می باشد. اطلاعات بیش تر را در آدرس www.willkommmensinitiative.de می یابید.