Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

یافتن مسکن

آگهی های مسکن را به صورت مفصل در روزنامه محلی شنبه های  Lüneburger Heide (LZ) و چهارشنبه ها و شنبه ها در Lünepost می یابید. روزنامه Lünepost به صورت رایگان توزیع می شود، ولی روزنامه LZ را باید از دکه ها، پمپ بنزین ها یا سوپرمارکت ها خریداری نمایید.  روزنامه LZ در برخی کتابخانه ها نیز برای مطالعه قراردارد. روزنامه LZ به صورت عمومی برای مطالعه در ساختمان روزنامه قرار دارد. این ساختمان در کنار ایستگاه "Am Sande" در مرکز لونبورگ قرار دارد. به علاوه در برخی سوپرمارکت ها، مراکز بزرگ خرید یا دانشگاه ها برای مطالعه شهروندان قرار داده شده است.  در این روزنامه ها آگهی های خصوصی شهروندانی که اتاق یا خانه ای جهت اجاره دارند را در مناطق حومه ای، معمولا بسیار ارزان تر از مرکز لونبورگ، خواهید یافت. در صورتی که هنوز از خدمات اجتماعی بهره مند می شوید، از پیش از امضای قرارداد با اداره ارایه دهنده خدمات مشورت نمایید. در مورد مساحت و میزان اجاربها محدودیت هایی برای تمام دریافت کنندگان کمک هزینه مسکن وجود دارند.

پشتیبانی و اطلاعات بیش تر را در وب سایت  Housing Lüneburg e.V.به نشانی www.housing-lueneburg.de خواهید یافت.