Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

معاینات پیشگیرانه کودکان

کودکان باید با سلامت رشد کنند. لذا مهم است که مرتبا در معاینات پیشگیرانه یا معاینات U شرکت نمایند تا بیماری ها و اختلالات احتمالی رشد به موقع تشخیص داده شوند. معاینات U توسط پزشکان اطفال و نوجوانان و در فواصل یکسان از زمان تولد تا 8 سالگی انجام می شوند. این معاینات رایگان هستند. در کنار هر معاینه به شما در مورد واکسیناسیون نیز مشاوره داده شده و توصیه های کلی در مورد تغذیه و نحوه زندگی سالم برای کودکان به شما ارایه می شود.