Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

یادگیری زبان آلمانی

یادگیری زبان آلمانی برای شما پر اهمیت است. کودکان و نوجوانان زبان را در مدرسه می آموزند، ولی بزرگسالان باید از هر موقعیتی برای یادگیری زبان جدید استفاده نمایند. بسته به نوع اقامت برای شما به عنوان بزرگسال امکان استفاده از کلاس های آلمانی مدرسه REGION لونبورگ (VHS) یا شرکت در برنامه های موسسات آموزشی وجود دارد. از این جمله می توان ازموسسات آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه Leuphana که کلاس های آموزش زبان را برای دانشجویان ارایه می دهد نام برد.

در زمان های خاصی کلاس ها مستقیما در فرمانداری منطقه شما ارایه می شوند. این کلاس ها مبانی آلمانی را آموزش داده و برای شما رایگان هستند. با این حال کلاس های آلمانی وجود دارند که پولی هستند. مشاورتان شما را در انتخاب برنامه مناسب و ثبت نام در آن کمک می نماید. همه کلاس های پولی توسط اداره خدمات اجتماعی تقبل نمی شوند. در برخی مناطق افراد داوطلب نیز به صورت رایگان به پناهندگان تدریس می کنند.