Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

کودکستان و مدرسه

تمام کودکان بین 6 تا 18 سال به صورت الزامی باید در آلمان به مدرسه بروند. در سنین 1 تا 6 سالگی کودکان می توانند یا به کودکستان و یا به نزد پرستار خانگی بروند. از آن جا که این امکانات هزینه دارند، باید در این باره از پیش با اداره خدمات اجتماعی در مورد امکان تقبل هزینه ها مشورت شود. اگر خود درآمدی داشته باشید، باید هزینه ها را شخصا بپردازید. این هزینه ها به سطح درآمد بستگی دارند. حضور در مدرسه عموما رایگان است.

وقتی با فرزندان خود، که هنوز در سن کودکستان یا مدرسه هستند وارد لونبورگ شوید، ظرف چند روز کودک شما به اداره خدمات درمانی یا پزشک اطفال برده خواهد شد. در آن جا معاینات سلامت برای حضور در مدرسه انجام می شوند. به علاوه در مورد واکسیناسیون به شما مشاوره داده شده و می توانید واکسیناسیون های لازم را به صورت رایگان انجام دهید. همکاران اداره انظباط اجتماعی یا مشاور شما، در گرفتن وقت قبلی از اداره خدمات درمانی، پزشک یا کلینیک به شما کمک می نمایند.به علاوه وی شما را در قرار همراهی نموده و برای شما مترجم فراهم می نماید.

در این روزها مشاورتان برای ثبت نام فرزندان در مدرسه یا کودکستان کمک خواهد نمود. به علاوه وی به شما کمک خواهد کرد که وسایل لازم (مثلا دفتر و مداد یا کیف مدرسه) برای مدرسه را تهیه نمایید. بسته به محل زندگی تان، به فرزندتان بلیط دانش آموزی داده می شود. برای این کار باید در مدرسه فرمی را پر نمایید، که برای درخواست بلیط می باشد. بلیط دانش آموزی رایگان است. هم چنین هزینه وسایل مدرسه در صورتی که درآمد کافی نداشته باشید تقبل خواهد شد. برای این کار مقدار مشخصی در نظر گرفته شده است، که باید درخواست شود. لطفا پیش از تهیه وسایل مدرسه با مشاورتان مشورت نمایید.