Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

کمک های مالی (BuT)

جهت تامین مناسب فرزندتان از ابتدا و این که شما بتوانید دوستان جدیدی بیابید، می توانید با فرزندتان در برنامه های تفریحی شرکت نمایید. در بسیاری روستاها انجمن هایی وجود دارند که در آن کودکان و نوجوانان می توانند در برنامه های ورزشی مختلف (مانند فوتبال، والیبال یا رقص) شرکت نموده یا در گروه نوجوانان آتش نشانی شرکت کنند. به علاوه در شهر لونبورگ یک مدرسه موسیقی و تئاتر وجود دارد که کودکان می توانند در آن موسیقی نواخته، برقصند، تئاتر بازی کنند و یا آواز بخوانند. از آن جا که برخی فعالیت ها هزینه دارند، تا زمانی که درآمد کافی نداشته باشید، مشاورتان به همراه شما فرمی را پر می نماید تا به میزان 10 یورو در ماه از هزینه ها توسط دولت تقبل شود. جهت شرکت فرزندتان در فعالیت ها و گردش های مدرسه و هم چنین برای نهار مدرسه یا کودکستان می توانید درخواست کمک هزینه نمایید.