Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی لونبورگ برای بزرگسالان جهت گیری اولیه ای ارایه نموده و شما را در فرآیند تصمیم گیری های مربوط به تحصیلی همراهی می نماید. مشاوره تحصیلی به همراه شما توانایی و منابع تان را کشف می نماید. به همراه شما سعی خواهد شد که اهداف تان تشخیص داده شده و گام های لازم برای رسیدن به آن تعیین شود. مشاوره برای مردان و زنانی که به دنبال ایده های کاری جدید هستند، باز بوده و رایگان می باشد.

 

مشاوره تحصیلی لونبورگ

Kalandstraße 31

21335 لونبورگ

تلفن: 04131/ 1566-555

فکس: 04131/ 1566-557

ایمیل: info@bildungsberatung-lueneburg.de

 www.bildungsberatung-lueneburg.de