Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

تحصیلات خارج از مکتب برای بزرگسالان و کودکان

در لونبورگ مراکز آموزشی فراوان وجود دارند که برنامه های آموزشی برای بزرگسالان ارایه میدهند. مخصوصاً لیسه لونبورگ (VHS) حد وسیع از برنامه ها را با قیمت های مناسب – از برنامه های آموزش فنی و حرفوی گرفته تا صنوف الفبا و زبان به زبان های متنوع و هم چنین صنوف خلاقیت و صحت – ارایه میدهد. ساختمان اصلی VHS در مرکز شهر لونبورگ قرار دارد. بر علاوه در تمام بخش های حومه نیز نماینده گی دارد. در این نماینده گی ها نیز میتوانید در صنف مورد علاقه خود شرکت نمایید. برنامه ها در زمستان و تابستان تغییر میکنند.

 

لیسه REGION لونبورگ

Haagestraße 4

21335 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 15660

www.vhs.lueneburg.de

مراکز آموزش خانواده گی کلیسای اوانگلیک نیز صنوف متنوع برای افراد در شرایط زنده گی متفاوت ارایه میدهد تا افراد را در زنده گی مشترک، ازدواج ، زنده گی با کودکان پشتیبانی و راهنمایی نمایند. در این مراکز مخصوصاً والدین جوان میتوانند خود را برای زنده گی جدید خود با کودک آماده سازند. برعلاوه برنامه های متفاوت برای کودکان ارایه میشوند.

 

مراکز آموزش خانواده گی کلیسای اوانگلیک

Bei der St. Johanniskirche 3

21335 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 44211

فکس: 04131/ 44214

www.familienbildungsstaette.de

 

در شهر و حومه لونبورگ بخش های متفاوت شهری و انجمن های منطقه یی و شوراهای شهروندی وجود دارند. این انجمن ها برای ملاقات شهروندان و تبادل معلومات و ارتباط بین شهروندان و استحکام منطقه وجود دارند.

برعلاوه در این مراکز صنوف توسط شهروندان ارایه میشوند. از این جمله میتوان از جلسات ملاقات مادران، صنوف کودکان و سالمندان و صنوف خلاقیت نام برد. در این مراکز برای شما مشاورین و راهنماها آماده کمک هستند، زیرا در خانه های منطقه، شهر لونبورگ انجمن های خیریه ، انجمن های کلیسا و دیگر انجمن ها با هم همکاری میکنند. برای یافتن خانه های منطقه در نزدیک محل زنده گی تان به آدرس ذیل مراجعه نمایید:www.lueneburg.de/stadtteilhaus

در حومه لونبورگ میتوانید این معلومات را از مدیریت منطقه یا از کلیسای روستای تان به دست آورید.