Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

ورزش

تقریباً در تمام مناطق کلوب های ورزشی وجود دارند. در این کلوب ها میتوانید برای تفریح یا تمرین باهم ورزش نموده، تمرین کرده یا حتی در مسابقات شرکت کنید. بسیاری از کلوب های ورزشی برنامه خاص برای زنان و کودکان دارند. برای کودکان تخفیف هم قایل میشود. در کلوب های ورزشی میتوانید به سرعت دوستان جدید پیدا کنید. اگر علاقه داشته باشید به عنوان مربی تیم ورزشی در کلوب فعالیت نمایید میتوانید در برنامه های آموزشی انجمن ورزشی منطقه شرکت نمایید. معلومات بیشتر را به طور مثال میتوانید از انجمن ورزشی لونبورگ کسب نمایید:

 

انجمن ورزشی لونبورگ

Neuetorstr. 3

21339 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 757359-0

www.kreissportbund-lueneburg.de