Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

موسیقی، تیاتر و هنر

در شهر لونبورگ برنامه های فرهنگی متفاوت وجود دارند. مکتب موسیقی و تیاتر برای کودکان و نوجوانان برنامه خاص آموزش موسیقی، رقص، باله و کور دارد. حتی اگر خود موسیقی میسازید یا موسیقی دان مسلکی هستید، تماس با این موسسه خالی از لطف نیست. در این مرکز گروه های موسیقی متنوع برای بزرگسالان وجود دارد که در آن ها از شما استقبال میشود. در مکتب هنر ایکاروس صنوف نقاشی، پروژه، آتلیه و ورکشاپ باز و نمایشگاه برای بزرگسالان و کودکان برگذار میشود. در زمان تعطیلات مکتب معمولاً برنامه های رایگان برای کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی برگذار میشوند. در ذیل چند نمونه از این موسسات را مییابید:

مکتب موسیقی شهر لونبورگ

St.-Ursula-Weg 7

21335 لونبورگ

تلیفون:04131/ 309-3395

یا 04131/ 309-3391

تلفکس:04131/ 309-3401

ایمیل: info@musikschule-lueneburg.de

 

تیاتر لونبورگ

An den Reeperbahnen 3

21335 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 7520

www.theater-lueneburg.de

 

مکتب هنر ایکاروس لونبورگ

Dorette-von-Stern-Straße 2

21337 لونبورگ

تلیفون: 04135/ 808743

 

تیاتر در e.novum e.V.

Munstermannskamp 1

21335 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 7898222

نانوای فرهنگی

Dorette-von-Stern-Straße 2

21337 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 8645136