Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

Amistad e. V.

Amistad e. V. از هم زیستی و آشنایی با جوانان و بزرگسالان با زبان های مادری اسپانیایی و آلمانی پشتیبانی مینماید. میزهای گرد، کنفرانس ها، تماشای فلم، جلسات آشپزی، بازدید از شهر ها و موزیم ها یک جشن تابستانی و یک جشن سالانه همه و همه کمک میکنند تا فرهنگ های متفاوت به هم نزدیک شوند. اعضای انجمن و فرزندان شان به صورت تقریباً نصف نصف ریشه اسپانیایی، امریکای لاتین و آلمانی دارند.

اهداف اصلی این انجمن آموزش زبان اسپانیایی و تبادل فرهنگی بین کشورهای اسپانیایی زبان و آلمان و هم چنین ادغام فرهنگی اسپانیایی زبانان در لونبورگ و حومه میباشد و شرکت در این برنامه ها برای همگان آزاد است و نیاز به عضویت در انجمن ندارد.

Amistad e.V. 

تلیفون: 04136/ 911087

www.amistad-lueneburg.deر تلیفون: 04131/ 2204722