Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

آتش نشانی داوطلبانه

آتش نشانی ها در شهر و ناحیه لونبورگ از داوطلبان تشکیل شده که به نحو خاصی آموزش دیده اند تا جان انسان ها را نجات دهند، از خطرات جلوگیری کنند و یک مصونیت را در مقابل آتش تامین کنند. کودکان و جوانان نیز در سنین پایین این مسئولیت های داوطلبانه را به عهده میگیرند.

آتش نشان های جوان در آتش نشانی داوطلبانه لونبورگ در بسیاری از نقاط شهر و ناحیه در اطفاییه های محلی نماینده گی دارند. برای دختران و پسران بین 7 تا 10 سال اطفاییه کودکان وجود دارد که در آن کودکان با کمک بازی رفتار صحیح در مقابل آتش را تمرین میکنند. در کنار این ها هم بر درک اجتماعی و رفاقت تاکیید میشود. آتش نشانی جوانان برای جوانان بین 10 تا 16 سال تشکیل شده است. در کنار بازی و خوش گذران تخنیک های آتش نشانی آموزش داده میشوند. شرکت در این ها مجانی است. آتش نشانی ها فعالیت های در تعطیلات، اردوگاه ها و بازی در بعد از ظهر ها را در اختیار میگذارند. از اطفال شما استقبال میشود و آنها میتوانند بسیار زود دوستان پیدا کنند. 

 

همچنین در مناطق حومه شهر، اطفاییه لونبورگ فعال میباشد و از حمایت اعضای جدید، چه مرد و چه زن، کودک و نوجوان استقبال میکنند. از این رو خود را با این شعار تبلیغ میکند: " همراه شوید- ما به تو نیاز داریم!" و با آن به شما هم اشاره دارد! از شما هم استقبال میشود که در محل زنده گی تان با اطفاییه ارتباط برقرار کنید. در کنار قبول مسولیت متقابل در قبال وظایف مهم اجتماعی، میتوانید از طریق آتش نشانی ارتباطات بسیار نیز برقرار کنید.

 

آتش نشانی داوطلبانه لونبورگ (شهر)

اداره اطفاییه لونبورگ - مرکز

Lise-Meitner-Str. 12

21337  لونبورگ

تلیفون: 04131/ 30120

www.feuerwehrlueneburg.de

 

اطفاییه های محلی  لونبورگ ( فرمانداری)

Schützenstraße 18

Kirchgellersen

تلیفون: 04135/ 809785 یا 04131/ 262235

www.kreisfeuerwehr-lueneburg.de/kfw/kontakt.php