Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

اداره انظباط اجتماعی

یدر هنگام اسکان در هر منطقه اداره انظباط اجتماعی اولین محل مراجعه شماست. این اداره مسوول تمام موضوعات مربوط به محل اسکان شماست. در این مرکز تمام فرآیند های اداری لازم به شما شرح داده شده و اجرا می شوند. ابتدا به همراه کارکنان اداره انظباط اجتماعی فرم های لازم را پر می نمایید تا در منطقه ثبت نام شوید.

 

این فرم ها شامل

  • ثبت نام در اداره ثبت نام شهروندان: اداره ثبت ساکنین معمولا در همان ساختمان اداره انظباط اجتماعی قرار دارد.
  • دریافت وجه نقد برای چند روز اول
  • اطلاعات در مورد دریافت خدمات پزشکی، می باشند.

شما موظف به همکاری در این مورد هستید و لذا باید مدارک متفاوتی را ارایه دهید:

  • برگه شناسایی، گواهی ثبت به عنوان پناهجو (BüMA)، گواهی موقت اسکان یا گذرنامه معتبر
  • مدارک مربوط به مذهب و وضعیت خانوادگی شما:

در هنگام ثبت اطلاعات فردی (مانند مذهب، وضعیت خانوادگی) باید شواهدی (مدارکی) ارایه دهید. در صورتی که این کار امکان نداشت، وضعیت شما به صورت نامشخص ثبت می شود. 

از شما پرسیده می شود که آیا اقوامی در آلمان دارید یا آیا قبلا در آلمان زندگی نموده اید. سپس نشانی جدید خود و گواهی ثبت نام تان را دریافت خواهید نمود. این فرمی مهم است که برای فرآیند های اداری نیاز خواهید داشت.

سپس مقداری وجه به صورت نقدی یا چک دریافت می نمایید. با این پول باید در چند روز آینده مخارج زندگی خود را بپردازید.  در ماه های بعدی مرتبا کمک هزینه دریافت می نمایید. برای دریافت مرتب این کمک هزینه در روزهای آتی باید درخواستی به اداره خدمات اجتماعی تحویل دهید.

معمولا شما در مرکز پذیرش اولیه استان (LAB) مورد معاینه پزشکی اجباری قرار می گیرید. اگر استثنائا گواهی مبنی بر انجام این معاینات را در اختیار نداری، همکاران اداره انظباط اجتماعی شما را جهت انجام دوباره معاینات به بیمارستان می فرستند. این معاینات شامل آزمایش برای ابتلا به بیماری های مسری (قابل انتقال) و احتمالا ایکس ری مجاری تنفسی می شوند. در صورت نیاز باید واکسیناسیون نیز انجام شود.

برای یافتن راحت ادارات مختلف نقشه شهر در اختیار شما قرار داده می شود، که در آن تمام مراکز مهم علامت گذاری شده اند. بدین وسیله می توانید کارهای اداری را در چند روز آینده انجام دهید.

به علاوه مشاوره محلی به شما معرفی می شود. این فرد از این زمان به بعد اولین محل تماس برای سوالات شما در منطقه زندگی تان است. در مورد سوالات خود یا برای یافتن کمک همیشه اول به این فرد مراجعه نمایید. وی به صورت رایگان و بی طرف به شما مشاوره داده و سایر پشتیبان ها را نیز هماهنگ می نماید تا راهنمایی های ارایه شده به شده خوب و قابل اطمینان باشند. برای این کار مشاور از همشهریانی که به صورت داوطلبانه به هم نوعان شان که به تازگی در این مناطق ساکن شده اند کمک می کنند، پشتیبانی دریافت می نماید. به این شهروندان "داوطلب" گفته می شود. 

پس از مراجعه به اداره به خانه جدیدتان برده خواهید شد. مشاور شما یا یک داوطلب شما را تا خانه جدید همراهی می نماید. در آن جا مقررات خانه برای شما شرح داده می شود و در مورد نحوه عملکرد در شرایط اضطراری اطلاع رسانی می شود. معمولا پس از این کار در منطقه زندگی با قدم زدن به شما معرفی می شود تا ببینید، کجا می توانید خرید نموده، کجا به پزشک مراجعه نمایید، مدرسه و مهدکودک کجا قرار دارند و ایستگاه اتوبوس های شهری کجا قرار دارد.

توصیه مهم: لطفا دقت نمایید که در هنگام اسکان در خانه بلافاصله نام تمام اعضای خانواده را روی در نصب نمایید تا از طریق پست قابل دسترسی باشید. روی این برچسب باید نام ها کامل بدون مخفف ها یا حروف اول اسم به ترتیبی که در فرم پذیرش اولیه ثبت شده است، نوشته شوند.