Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Selametî/Saxlemî

Li bajarê Hansestadt Lüneburg û li civatên deverê xanîya dûktoran heye, nojdar, dûktorên pispor û nexweşxane, psîkîatrî klînik û gelek dermanxane jî hene. Her wisa di şev û rojên talîyê hefte jî dûktor û dermanxane ji bo demên acîl hene. Kîjan dûktor û kîjan dermanxane xizmeta acîl hene li rojnama Landeszeitung für die Lüneburger Heide (LZ) tê weşandin.