Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Dirav

Hun dikarin li bankên Lüneburg hejmareka bankê ji xwe re vekin. Ji bo vê tiştê kaxeza agehiyên bankê Sparkasse heye ku bi zimanin cor bi cor hatiye weşandin. Hejmara bankî digel her bankekî bêpere nine. Eger hun dixwazin biguhezin, hejmara bankîyê xwe divê girê bidin da ku êdî pere nedin. Eger hun alîkariya malî ya Fermanberiya Civakî distînin, ev pere her heyvê tê ser hejmara bankiyê we. Ji ber vê yekê giringe ku hun agehiyên hejmara bankiyê xwe bidin Fermanberiya Civakî.