Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Hişdariyên Nû

Hişdariyên nû li ser rûpela deverê Lüneburgê tên weşandin. Ji ber vê yekê, birêveberê rûpeê, hişyariyên nû bi zimanên cor bi cor wedegerîne û her wisa wekî datayên dengê tên weşandin. Di hewayên nebaş de, bi taybet di demên nexweş de, hun dikarin li ser rûpele deverê re agahiyên pêwîst re xwe re rakin. Eger hun telefona mobîl heye, dikarin QR-Code bikarbînin, ji bo bikaranîna agehiyên girîng. Hişyarî dora pirsgirêkin girîng bi zimanên cor bi cor û her wisa bi datayên dengê li ser rûpel hene: www.landkreis-lueneburg.de/warnhinweis