Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Parastin ji Tawan û Zordarî, Şîret û Alîkari ji bo Gorî

Li Almaniya, her cor zordarî qedexeye û li dema acîl bi alîkariya polîs milet ji zordasrîyê tên parastin. Mirovên zordar tên siza danê. Ev destûr ji bo zordariyê nav malbat jî tê bicîhanîn, wekî mînak, gava ku mêr jinê xwe dida, an Dê û Bav zarokên xwe diden. Ev maf hene ku polîs re telefon bikin eger ku gefîn hebe. Lê her wisa, mirovên cîran jî eger tiştekî wisa mêze bikin, dikarin polîs re bidin ragihandin. Polîs, ev kes ku zordarî kirye, li mal derdixîne – ji bo demekî diyarkirî ev kes nikare herê mal. Jinên ku li mala xwe de ewle ninin, an zarokên ku divê bên parastinê, dikarin ji bo demeka kurt li Xaniyên Jinan de bimînin  ku bi roj an bi şev vekirîne. Li dema acîl de, dikarin bê diyarkirinê hevdîtinek bi wan re têken têkilîyê. Li wan Xaniyan de agehîyên pêdivî didn wan ku piştre çi bikin.

Telefona Acîlê ji bo Keç û Jinan

Telefon: 04131/ 61733 (her tim)

Sazîyên din ku alîkarî pêşkeş dikin û bi telefon ji dikarin bi wan re bikevin têkilîyê, li ser wê lînkê jêrîn hene

www.alleinerziehende-lueneburg.de/notfallnummern.html

Mamoste û dûktorên ku bizanin zarokan tên lêdanê, ev divê bidin ragihandin.

 

Agehîyên zêdetir û navûnîşanên sazîyên ku alîkarî pêşkeş dikin li Lüneburg, li lînkên jêrî de hene:  www.lueneburg.de/kpr