Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Fermanberîya Rêzkirinê

Gava ku hun gehiştin civata me, Ordnungsamt navenda yêkeyê tevlîbûna we ye. Pirsên dora runiştgehê we pir girînge. Li roja gehiştina we, hemî pêdivîyên fermanberiyê tê behskirin û ji wer e tên hazirkirin. Berî her tişt, bi hev re digel karkerê Ordnungsamt ê hemî formên pêdivî tijî bikin, da ku di nav civakê de bên qeydkirinê.

Di nav wan de:

 

  • Qeydkirin li ofîsa tomar: Einwohnermeldeamt (Fermanberiya Tomar) li eynî xanûman de ye mîna  Fermanberiya Rêzkirinê.

 

  • Danê dirav ji bo rojên yêkê

 

  • Agehî li ser lênêrîna pijîşkî

 

Hun divê arîkarî û tevkarî bikin û her wisa berpirsyarin ku agehîyên xwe bidin zanîn û belge yên cor bi cor bidin daxuyandin:

  • Şifre ya we, belgeyên qeydkirî mîna penaber (BüMA), belgeyên qebûlkirî (Duldung) an paseport

 

  • Kaxez û ewraq li ser ol a we û doxê malbata we:

Dema qeydkirina agehîyên kesîyê we (wekî mînak, ol, doxa malbatî – zewicî an nezewicî) hun divê belge bidin pêşkeşkirin. Heta ku hun belge tunebe, ev agehî li ser we jî mîna „nenaskirî“ tên hesebandin.

 

Ji we dipirsin heke hun endamê malbat an xizm li Almaniya hene û heke hun berî niha li Almaniya mane. Piştre, navnîşana nû ya we û belgeya qeydkirinê didin we. Belgeya qeydkirin formeka pir girînge ku li fermanberî yên di jî ev dixwazin.

 

 

 

Piştre dirav an çek didin we. Ev dirav, pere ye xwarin û jiyanê we ye ji bo rojên paşî. Li heyvên paşî bi awayekî rêkûpêk dirav didin we. Ji ber ku her tim ev dirav bidin we, hun divê daxwaznamekî li Ofîsa civakî (Sozialamt) tijî bikin.

 

 

Bi piranî, lêkolîna pijîşkî hatiye bicîhanîn ji aliyê ofîcên qebûlkirinê (LAB) li gor qanûnê pêwîst ji bo vekolîna pijîşkî. Eger belge tune ku hun lêkolîna pijîşkî bicîhanîne, karekên Ordnungsamtê (Fermanberiya Rêzkirinê) hun dişînin nexweşxane da ku lêkolîna pijîşkî bê dubare kirin. Lêkolîna pijîşkî ji bo nexweşîyên vegirî  û tîrêja Xê li endamê pişînî tê bicîhanîn. Her wisa hemî qutan tên dubare kirin. 

 

Nexşeyeka bajarê  Lüneburgê didin we ku birêveberî û fermanberiyê cor bi corên girîng hatin nîşankirin û hun bêtir rêrê xwe li nav bajarê dibînin. Bi vê awayî hun tên arîkarîkirin da ku hun şukên xwe li hemî fermanberiyên girîng li çend rojan de bi dawî bînin.

 

 

Her wisa şîretvanê deverî (jin an mêr) ji wer e tê nasandin. Ev kes ji niha re alîkarê yekê yê we ye, eger hun her pirsek li gor civatê hebe. Ji kerema xwe, eger hun pirsek heye an alîkarî pêwîste, bi vê kesê re bikevin têkilîyê. Ev bê pere, bi ronî û duristî alîkariya we dike. Ev Şîretvan ji aliyê mirovên civatê ku bi dilxwaz alîkariya mirovên din dikin, tê xwedîkirin, em ev mirovan re alîkarên dilxwaz dibêjîn.

 

 

 

Piştî serdana birêveberiyê, hun diçin runîştgeha nûya xwe. Şîretvanê we an alîkarekê dilxwaz digel we tên runîstgeha nûya we. Li vê derê, destûra xanî tê şirove kirin û we re tê daxuyandin ku li dema acîlê çi bikin.  Bi piranî, der û dora xanî wer e tê nîşan dan, da ku hun bizanin bazar û dikan kî derêne, dûktor û dermanxane kî derêne, dibistan û baxça zarokan kî derêne û her wisa îstqeha otobîs kî derêye. 

 

 

Nîşe ya girîng: ji kerema xwe piştî ku hatin nav xaniya nû, navên hemî kesên malbata xwe li ser derê xwe binîvîsin da ku postê we winda nebe. Li ser êtîkêta navan, navên xwe bi duristî û bi temamî binivîsin, mîna navê we li ser belgeya qeydkirinê.