Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Fermanberiya Tomar

Bi taybitî, eger mîna koçer an penaber xanî nedane we, ji ber ku hun îqame hene (wekî mînak, îqame ya kar heye), hun nikarin daxwaziya xanî li ofîsa tomarê bikin, ji ber ku hun bi xwe berpirsyarin xaniyek xwe re bigrin. 

 

Lê hun divê xwe li Fermanberiya Tomar qeyd bikin eger runîştgeha xwe biguherin. Li vê derê, hun divê, runîştgeha nûya xwe, xwe û hemî endamê malbata xwe mîna welatiyên nû bidin qeyd kirin. Li Fermanberiya tomarê (Einwohnermeldeamt), hun tên xêrhatinê mîna welatiyên nû yê dever û civatê û hevnivîseka xêrhatinê deverê ku hemî agehî li ser pêşkeşîya deverê, didin we.