Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Şîretkirin û Xwedîkirina Mirovên ku îqame hene

Penaberên ku îqame standine, ji alîyê Fermanberiya Civakî alîkariya diravî wan re nayê pêşkeşkirin, eger ew selamet bin û sê seet di roj de bikarin kar bikin. Lê belê, piştî standina îqame divê daxwaznamekî ji bo karkirin bidin navenda kar (Jobcenter) li Lüneburg di rojên bên.