Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Parastin ji Agir û Tevgera we li Agir de

Pir giringe ku hun agehî hebe li ser parastin ji agir li nav mal de an di nav xanî û her wisa tevgera giring li dema agirê de. Ji bo parastina we, nîşanderka dûxanê li ser arûkê hemî odeyan de hebe ku bi sînyaleka bilînd hun tên ragihandinê eger ku tiştek li nav mal de bişevite.  Nîşanderka dûxanê dikarin li Baumarkt bistînin. Agehîyên zêdetir bi zimanin cor bi cor û bi nîgaran jî dikarin li ser rûpela devera Lüneburg mêze bikin

 www.landkreis-lueneburg.de/feuer