Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Belgeya nexweşî û kertê bîme

Hun tenê dikarin biçin cem dûktor eger ku hun belgeya nexweşî an kertê bîme hebe. Heta ku alîkariya Fermanberiya Civakî bistînin, Fermanberiya Civakî ji bo danê belgeya nexwşî berpirsyare. Ev belgeyên nexweşî tenê ji bo çaryêkê sal dibin, wekî mînak li Januar heta März, li April heta Juni, li Juli heta September û li Oktober heta Dezember. Eger ev belgeyên çaryêkê dîroka wan temam bê, yêka nû pêdivîye. Belgeyên nexweşî dikarin bi rêya civatê an li Fermanberiya Civakî bên daxwazkirin û wergirtin. Her wisa eger hun ji aliyê dûktora malbatê hatin guheztinê cem dûktorê pispor an nexwşxane, ev prose hemî pêdivîye. Hun divê bi belgenameya dûktorê biçin Fermanberiay Civakî û dema diyarkirî bê pesendkirin. Piştî çend heyvan dikarin daxwaziya kertê bîme bidin pêşkeşkirin. Ji bo we jî divê bi bîmeyeka nexweşî bên qeydkirin. Li Fermanberiya Civakî bi rêya çertên guheztinê tên ragihandin.

 

Hema ku hun û endamê malbatên we îqame bistîne, bi rêya Navenda karê bi bîmeyeka nexweşî re tên qeydkirin û kertê bîme jî ji bo we dişînin. Bi vê awayî dikarin biçin cem dûktorê malbatê ku piştre ji bo dermanên din biryar distîne.