Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Kutan

Kutan pir giringin. Ev ne tenê hun û zarokên we li nexweşî diparêzin belkî dibin berbest ku nexweşî neyên belavbûn. Eger hun û zarokên we kutan pêwîst be, ji aliyê dûktorê malbata xwe re tên ragihandin. Piraniya kutanan ji aliyê nexweşxanê tên birêvebirin, ji ber vê yekê bêpere ne. Li lînkên jêrî hemî tiştên ku di derbara mijara kutan û paqijbûn de heye tê peydakirin, bi zimanên cor bi cor.