Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Tora Dê û Bavên Penaber li Lüneburg

Ji ber ku zarok li baxça zarokan û li dibistanê bi başî li sazîyên perwerdehî sûd bigrin, di navber Dê û Bavan û dibistan an baxça zarokan têkilîyên xurt li Almaniya tê çêkirin. Ji ber ku hun sîstema perwerdehî li Almaniya zu nasbikin, dikarin pirs û pirsgirêkin xwe li kombûna Tora Dê û Bavên penaber li Lüneburg bînin ziman. Li vir gelek bizav û çalakî tên çêkirin, ji ber ku hun mîna dê an bav agehî li ser sîstima perwerdehiya Almaniya xirkin û her wisa têkilî bi dê û bavên din re çî bikin. Dikarin biken têkilîyê bi Tora Dê û Bavên penaber li Lüneburg bi rêya E-Mail: migrantenelternnetzwerk.lg@gmail.com  an bi rêya

Dibistana Volkshochschule Herêma Lüneburg
Haagestr. 4

21335 Lüneburg

Telefon: 04131/ 1566 -0