Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Şîretkirina Perwerdehî

Şîretkirina perwerdehîya bajara Lüneburg agehî û zaniyarî dida pêşkeşkirin ji bo mezinan û alîkariya we dike li biryardan li ser proseya kar û perwerdehî de. Ev şîretkirin agehî li ser jêhatî û hunerên we tomar dike. Bi hev re em mêze dikin ku kîjan armanc dixwazin û pêdivîyên wan armancan jî çîye. Ev şîretkirin ji bo jin û mêrên ne ku armancek heye û bêpereye.

Şîretkirinê Perwerdehî ya Lüneburg

Kalandstraße 31

21335 Lüneburg

Telefon: 04131/ 1566-555

Fax: 04131/ 1566-557

E-Peyam: info@bildungsberatung-lueneburg.de

 

 www.bildungsberatung-lueneburg.de