Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Xanî û Mobîlya

Sack & Pack mobîlya yê destî dû bi bihayên baş difrote, mobîlya yê nû, firaq û aman, amûrên xanî, kitêb û htd jî difirote. Herwisa Sack & Pack barkirin/guheztin, xanî nûkirin û otomobîla biçîk jî didin pêşkêş kirin.  

Sack und Pack

Vor dem Neuen Tore 35

21339 Lüneburg

Telefon: 04131/ 707197

 

www.neue-arbeit-lueneburg.de