Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Bîme

Eger hun li Almaniya bimînin, hun divê hetmen bîmeya selametî û qeza û qeder ji bo xwe û malbatê xwe bistînin. Bîmeya şexsî hemî xesar û zererên ku hun an zarok çêkirine, qebûl dike. Şert û xercên bîme cor bi corên û carna gelek hêsa nine bên berhevkirin. Agehî li ser ku li kî derê agehî bistînin, diakrin li civatê penaberan re bistînin.