Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Şîretkirin ji bo qer/qerz

Eger hun qer hene û ev jî xeterên pir ciddî ji we çê kirne, dikarin têkilî bikin bi şîretvanê qer li Diakonie. Şîretkirin li vir bêpere ye.

Şîretkirina Qerê Civakî

Ji bo bajarê Hansestadt û Devera Lüneburg

Haus der Kirche

An den Reeperbahnen 1

21335 Lüneburg

Telefon: 04131/ 749211

www.schuldnerberatung-lueneburg.de