Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Duçerxe

Bi duçerxe, her tim dikarin hemî bajar  û devera Lüneburg nas bikin û zu û bê pere her cihek dikarin biçin. Li Lüneburg bazarê mezadê duçerxe heye ku zu bi zu tê çêbûn û hun jî diakrin pişikdarî bikin an duçerxeyek bi vê awayî bistînin. Li hinek civatên penaberan re dikanê duçerxe hene ku duçerxe tên çêkirin an çerxên destê dû tên standinê. Ev jî piştre dikare bi dilxwazî bê çêkirin.

Ji kerema xwe ser hinda xwe bin dema ku duçerxe diajutin di nav bajar de. Hun û zarokên we divê serkumên duçerxe bikar bînin da ku awle bin.