Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Kilîseyên Xiristîyanî

Xiristîyanên ku li Lüneburg dixwazin olê xwe bikarbînin, an protistant an katolîk an jî yêk ji wan civatên ne ku kilîse tune. Kilîseyên xiristîyanî mîna saziyên xêrxwaz re dixebitin. Çalakiyên saziyên xêrxwaz ji aliyê bacên kilîse û bexişandinê tê birêxistin. Kilîseyên xiristîyanî gotûbêj bi olên din re di nav civatê de çê dikin. Carna digel civatên olên din bi hev re benama çê dikin, ku mirovên cor bi cor li wan bernaman de pişikdarî dikin. Ji bo niwêjê, hinek mirovên civatê pişkdarî dikin. Ji bo zarokan re bi taybet bernama taybet hene. Carna, komên biçûkên muzîk jî di bernama niwêjê da di Yêkşem de an di demên betlan de pişikdarî dikin. Li kitêba telefonê Lüneburgê an jî li kilîse li nêziya xaniya we dikarin lê binerin ku niwêjan li kî derê tên bi cîh anîn.