Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Spor

Hema hema li her cihek, civateka spor heye. Li vir hun dikarin ji bo xweşîyê, ji bo hevsengî yê bi hev re spor bikin an jî li misabeqe pişikdarî bikin. Gelek civatên sporê, bernama ji bo jinan û zarokan re hene. Bihayên kêm ji bo zarokan re heye. Li civatên spor, hun dikarin bi hêsayî têkilîyên nû ji xwe re çê bikin. Eger hun dixwazin mîna mamosteyê sporê li civatên spor de bixebitin, yêkitîya spor bernama ji bo standina belgeyên pisporî hene. Agehiyên zêdetir an jî şîretkirinê dikarin li Yêkitîya Spora Lüneburg e. V. bistînin:

Civata Deverîya Sporê Lüneburg e.V.
Neuetorstr. 3
21339 Lüneburg
Telefon: 04131/ 757359-0
www.kreissportbund-lueneburg.de