Ansprechpartner & mehr

Artikel Kur

Amistad e. V.

Amistad e. V. pêşveçûnên têkilî û bi hev re jiyanên cihêl û mezinên Almanî û Spanî re dixwaze, bi zimanê Almanî an Spanî. Danûstandin, gotar, komên vîdeoyî, komên aşpeziyê, serlêdana bajar û mûzeyan, cejnên havîn û di nav salê de rêdixin ku çandên cor bi cor bi hev re çê dikin û hevdu jî fêm dikin. Endamên vê komîte/kombûn û zarokên wan an Spanî ne, an Almanî û an jî Hispanîk.

Armanja vê Komê pêşveçûna têkilîyên çandî di nav mirovên spanî û Almanî de ye, her wisa xurt bûna têkilî yên Welatên ku Spanî dişteqilin û Almaniya, her wisa yêkkirina xelkên Spanî ku li Lüneburg û derdora Lüneburg dimînin. Her kes diakre pişkdariya vê komê bike.

Amistad e.V.
Telefon: 04136/ 911087
www.amistad-lueneburg.de
Civata Çandê Ereb - Almanî e.V.
St. Stephanus-Passage 13
21337 Lüneburg
Telefon: 04131/ 2204722